Jaarthema’s

De paraplubegrippen grens, waarde en grenswaarde krijgen elk jaar een ander subthema. Dat verbindt de verder onafhankelijke projecten van GrensWerte tot een programmatisch geheel. Deze jaarthema’s lopen van april tot april. De eerste twee thematische perioden [Passage en Overhanging Fruit] richtten zich op de, bijna tastbare, driedimensionale ruimte die bepaald wordt door slagbomen, passages en alles wat er over heen hangt en onderdoor kruipt.
Vanaf april 2012 richten we onze blik op de geestelijke grenzen. De grens wordt verlegd naar de vierde dimensie. Randen vervagen, alles wordt diffuser, verschillen zijn moeilijker vast te stellen. Tegelijkertijd wordt onderzocht of verschillen tussen Duitsland en Nederland onoverkomelijk zijn en/of onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Jaarthema 2013: Best Before

 

Best before, in goed Nederlands 'tenminste houdbaar tot', is het nieuwe thema van GrensWerte: wat gebeurt er als de houdbaarheidsdatum overschreden wordt, als de zekerheidsgrenzen verlaten worden en ruimte en tijd expanderen? Dit jaarthema markeert in ieder geval voor GrensWerte zelf het einde van de Interreg IV A-subsidieperiode. Ook daarom is het tijd voor een terugblik op viereneenhalf jaar GrensWerte - en voor een blik in de toekomst.

 

Best before is de tijd die resteert tot een schijnbare datum waarnaar men moet zoeken: aan de onderkant, op de deksel, aan de rand. Het helpt bij het inschatten en laat de verpakking over de inhoud oordelen. Dit jaarthema veroorzaakt een afvalreflex. Het geeft een excuus om een koelkast vol voedingsmogelijkheden te ontmantelen.

 

Best before roept op niet te lang te wachten en om te genieten van het moment. Het roept op tot consumptie. Het waarschuwt ook niet meer te nemen dan men aan kan, niet zinloos te bewaren. Wat blijft er over - na overschrijding van de houdbaarheidsdatum? Wat is de halfwaardetijd van de waarheid? Is ons lot voorbestemd? Is er leven na de dood? Is kaas verrotte melk?

 

Het is niet meer mogelijk om nieuwe aanvragen in te dienen.

 

 

Jaarthema 2012: +/-

 

Plusminus polariseert
Plusminus oordeelt
Plusminus evalueert
Plusminus speculeert
Plusminus heft op
Plusminus houdt samen
Plusminus balanceert
Plusminus twijfelt
Plusminus is tragedie
Plusminus is komedie
Plusminus is tragikomedie
Plusminus is grijs
Plusminus is digitaal
Plus minus is energie

 

...

 

Jaarthema 2011: Overhanging Fruit

‘Overhanging Fruit’ - overhangend fruit - is een zinnenprikkelend beeld voor ongebreidelde, grenzenloze groei. Een vruchtbare overstroming vanuit privé-sfeer naar openbare ruimte. Een geschenk maar ook een beproeving.
‘Overhanging fruit’ is de verboden vrucht, een verleidelijke, onweerstaanbare groet uit de afgesloten tuin van Eden. Zowel een overwinning als een voorbeeld van door mensenhand getrokken grenzen.
‘Overhanging fruit’ dringt ongevraagd binnen in de levensruimte van de buren.
Gerijpt en gevallen fruit, wat is van wie?
Geplukt met plukmand of bruut verworven met een zaag,
klaar voor het laatste oordeel.


Mijn tak,
jouw grond,
onze oogst?

 

 

Jaarthema 2010:  Passage

Dagelijks passeren duizenden mensen de grens tussen Nederland en Duitsland. Met de auto, per bus, met de trein, de fiets, te voet of zelfs door de lucht. Dat gebeurt routinematig, maar is tegelijkertijd ook bijzonder. 
Deze passage ruilt een sterk cultureel bepaalde ruimte in voor een andere. De passagier doet dit al dan niet bewust, toch is zijn actie zowel cultureel als op persoonlijk niveau van grote betekenis.
‘Rites de passage’ beschrijft de passage, het passeren, als een overgangsritueel. De oorspronkelijke identiteit (van een gebied) wordt losgelaten, een niet gedefinieerde fragiele tussenruimte dient als overgang waarna men binnentreedt in de nieuwe identiteit. Maar wat zijn dat, deze ruimtelijke identiteiten die verlaten dan wel binnengetreden worden? Worden ze door de snelheid van de dagelijkse leven gemengd of juist helder afgescheiden? Bestaat er nog wel een grens, een tussen of overgangsruimte tussen identiteiten?


 

Actuele projecten

= Projecten = Estafette-projecten
Archief