Informatie

In 2009 werd GrensWerte opgezet, gefinancierd met middelen uit het Europese INTERREG IV A-programma Duitsland-Nederland voor grensoverschrijdende samenwerking. GrensWerte wil met behulp van buitengewone kunst- en cultuurprojecten een levendige en grensoverschrijdende communicatie in de EUREGIO opbouwen. Daarnaast werkt GrensWerte er aan, dat de EUREGIO zich profileert als een spannende culturele ruimte, die ook buiten haar grenzen de aandacht trekt.


Vier projectpartners hebben GrensWerte opgezet en dragen bij aan het project: EUREGIO (lead partner), Münsterland e.V., Kreis Steinfurt en Kunst & Cultuur Overijssel (KCO, tot eind 2012).
GrensWerte wordt vormgegeven en uitgevoerd door het projectbureau.
Het projectbureau: coördineert het programma.
Zij geeft advies over kunstprojecten (link: meedoen) en bij het indienen van een aanvraag, begeleidt zij de uitvoering van een project, verzorgt ze de PR, houdt ze de subsidiebepalingen en de toetsingswijze in het oog, legt contacten en onderhoudt het netwerk. Het projectbureau is als volgt ingericht:

   
 • Programmacoördinatie en projectmanagement: Kathrin Strotmann, Stephan Us, Dick Smits en Emmy R. Bergsma
 •  
 • Projectcoördinatie: Caroline Homberg, Lorenz Dik, Silvia Schuster en Ton Lowik
 •  
 • PR: Maike Lautenschütz en Maria Renwarin
 •  


De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van strategische partners in de EUREGIO. Zij adviseert het projectbureau, neemt beslissingen over de uitvoeringen van projecten en houdt toezicht op de voortgang van GrensWerte.

   
 • Leden van de stuurgroep zijn: Linda Blom (EUREGIO e.V.), Hans-Peter Boer (Bezirksregierung Münster), Adriaan Buiks (Provincie Overijssel), Kristina Dröge (Kreis Steinfurt), Dagmar von Kathen (Kulturamt Stadt Osnabrück), Bianca Roelink (Provincie Gelderland) en Susanne Schulte (Münsterland e.V.)
 •  

waar is GrensWerte

euregio
Hierboven ziet u het EUREGIO-gebied waarbinnen de GrensWerte projecten plaatsvinden. In Nederland behoren de Regio Achterhoek en de gemeente Zutphen (Provincie Gelderland) tot de EUREGIO evenals (in de Provincie Overijssel) de Regio Twente en enkele gemeenten in de Regio Noordoost-Overijssel (Dalfsen, Hardenberg en Ommen). Ook de gemeente Coevorden (Provincie Drenthe) is lid van de EUREGIO.

GrensWerte is mede mogelijk gemaakt door

Actuele projecten

= Projecten = Estafette-projecten
Archief